20.6.10

Здраво!

Во овој ден,
кој што личи повеќе на есен, а помалку на лето,
во време кое што е повеќе ладно, а помалку топло,
во час кој што е ниту 1 ниту 2 по полноќ,
тука сум јас, на моето место...
на место каде што е добредојден секој оној,
кој ќе се пронајде во него...
No comments:

Post a Comment