21.6.10

Лампи од хартија:
Додека некои луѓе, удобно седеа во своите каучи
и гледаа црно-бели филмови,
во исто време некои пак спиеа само во црниот тон на ноќта.
Некои други се обидуваа да сфатат
каква боја се ѕвездите,
а пак други сметаа дека сите типови на осветлувања се исти.
Во тоа време, јас седев во мојата креирана светлина
и тактирав во ритамот на сенките кои ми создаваа
пријатен интензитет на мир...

No comments:

Post a Comment