3.7.10

Спакувани Соништа:

Кога моите соништа ги
средувам, распоредувам, пакувам внимателно во текна салфетка, со многу нежност, претпазливост и со планина надежи расфрлани на мојата перница, тогаш сум дел од сите копнежи и се претворам во силуета исполнета со ентузијазам... Во тој момент знам дека
сите соништа се на место и спремно го чекам времето за да почнам да ги оворам...

1 comment: