10.8.10

Еве како се одвиваше третиот ден од проектот во кој што толку многу уживаме и јас и Магдалена и Александар кои што ми помагаат во реализацијата. По сликите се познава дека денот го потрошивме на кречењето и сите останати работи кои следат со него како: разместување на мебелот, постилање на најлони, весници, премачкување еднаш па потоа уште еднаш и слично. Како и да е, кречењето го завршивме во еден ден што е секако предност за целиот проект.
Иако овој е некреативниот дел, сепак возбудата е голема проследена со имагинацијата за што следно ќе следи :)

No comments:

Post a Comment