15.9.10

Стратори:
Баш се убави и необични ваквиот тип на цвекиња. Страторите ја презентираат моќта на природата со нивната специфична форма и облик. Доколку би се нашле како декорација во некој ентериер каде што доминираат темните тонови, би претставувале несекојдневен и оригинален избор од спектарот кој што го нуди природата.No comments:

Post a Comment