3.10.10

Капка живот:

Два плакати за кои Магдалена Дилевска има добиено пофалница за графичкиот дизајн. Се работи за штедењето на водата во краевите каде што се повеќе пресушуваат изворите. Овие плакати сликовито и јасно ја пренесуваат пораката и поради тоа претставуваат уникатно решение. Се надевам ќе ви се допаднат!

Контакт: magdalena.dolevska@gmail.com

No comments:

Post a Comment