11.10.10

Креативност во подарокот:


Многу е убаво чувството кога знаете дека подарокот е подарен со љубов. Тоа многу често се докажува преку внимателно спакуваниот предмет и пораката на него.
Благодарам за сите убави подароци кои ги добив од пријателите!

No comments:

Post a Comment