20.10.10

Дрво за восхит:

Зарем не би сакале ова дрво да може да ви раскаже што се има преживеано?
Старо, а сепак многу моќно и полно со живот... Дрво за восхит...

1 comment: