29.10.10

Прибор за идеи:Ви претставувам дел од мојот прибор за работа. Ова се најрзлични кутии во кои ги складирам ситните парчиња кои ми требаат при работата. Добро организираниот материјал често знае да поттикне идеја или замисла за некоја креација. Јас ги одбрав овие различни големини и форми на кутии, а доколку и вие се занимавате со нешто креативно за кое ви треба добра прегледност на материјалот, ви препорачувам да си го распоредите на сличен начин. Верувајте дека многу ќе влијае на вашата креативност.
Имајте убав и креативен ден!

No comments:

Post a Comment