3.11.10

Во име на забавата:

Декорации за забава кои што ги имав споменато неколку постови наназад. Ова е забава која што ја организиравме јас и сестра ми. Сликана е на почетокот, подоцна сето ова изгледаше малку поразлично :), но атмосферата беше одлична, потпомогната од декорациите кои барем за мене имаа големо влијание:)

No comments:

Post a Comment