14.11.10

Место за мисли:


Ајде без да си поставуваме многу прашања, да ги забележуваме повеќе работите што ни причинуваат задоволство и да си замислиме место каде што сите "не" неможат против едно и единствено "ДА"!

No comments:

Post a Comment