24.11.10

Помеѓу реалноста и фантазијата:
Замислете си дека летате, над сите згради, куќи, паркови, дворови, мајки, деца, дедовци, баби, инсекти, птици, дрвја и што уште не, а сепак се наоѓате на линијата која ѓи двои сите овие работи со небото. Вие сте помеѓу реалноста и фантазијата!
Фотографии: Магдалена Дилевска

No comments:

Post a Comment